In Menu Da Đẹp Giá Tận Xưởng Không Trung Gian

I. Chọn quy cách đóng gáy 1.1 Menu da gáy còng Menu da gáy còng giúp ban dễ dàng đóng mở và thêm ruột menu vào. 2.1 Ép kim logo Ép kim logo là sử dụng khuôn ép và phương pháp sử dụng nhiệt ép nhũ lên bìa da menu. 2.2 Dập chìm logo Menu […]

077 325 1779